© 2018 Amistad Group S.R.L 

Search
  • Tax Advisory Team

Plafoane fiscale valabile cu 1 ianuarie 2020

Plafonul pentru incadrarea la microintreprinderi - Cifra de afaceri sub 1.000.000 euro - Cursul de schimb pentru determinarea echivalentului în euro este cel valabil la închiderea exercițiului financiar în care s-au înregistrat veniturile, respectiv cursul valutar publicat la 31 decembrie 2019 pentru eur: 4,7793 lei/eur - 4.779.300 lei - Art. 47 CF


Plafonul pentru care ai obligatia de a te inregistra ca platitor de TVA - Cifra de afaceri peste 88.500 eur - Cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data aderarii care se rotunjeste la urmatoarea mie. 3.3817 lei/eur la 29.12.2006 (ultima zi bancara 2006) - 300.000 lei - Art 310 CF


Plafonul pentru a trece de la TVA la incasare la TVA normal - Cifra de afaceri: 2.250.000 lei - Art. 282 CF

Nu sunt considerate operatiuni impozabile in Romania achizitiile intracomunitare de bunuri care indeplinesc printre altele si conditia ca valoarea totala a acestor achizitii intracomunitare nu depaseste pe parcursul anului calendaristic curent sau nu a depasit pe parcursul anului calendaristic anterior - 10.000 euro - Cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data aderarii care se rotunjeste la urmatoarea mie. 3.3817 lei/eur la 29.12.2006 (ultima zi bancara 2006) - 34.000 lei - Art. 268 CF


Plafonul pentru trecerea de la platitor de TVA trimestrial la platitor de TVA lunar - Cifra de afaceri de 100.000 euro - Contravaloarea in lei se determina pe baza cursului de schimb comunicat de BNR valabil pentru data de 31 decembrie a anului 2019 respectiv -publicat in 30.12.2019: 4,7785 lei/eur - 477.850 lei - Art. 322 CF


Contribuabilii pentru care venitul net se determina pe baza de norme de venit si care in anul fiscal anterior au inregistrat un venit brut anual mai mare decat echivalentul in lei al sumei de - 100.000 euro - Cursul de schimb valutar utilizat pentru determinarea echivalentului in lei al sumei de 100.000 EUR este cursul de schimb mediu anual comunicat de BNR, la sfarsitul anului fiscal 2019:4,7452 lei/eur - 474.520 lei - Art. 69 CF


Pentru vanzari la distanta - 35.000 euro - Echivalentul în lei al plafonului de 35.000 de euro pentru vânzările la distanță se stabilește pe baza cursului valutar de schimb comunicat de Banca Națională a României la data aderării și se rotunjește la cifra miilor. Rotunjirea se face prin majorare, când cifra sutelor este egală cu sau mai mare decât 5, și prin reducere, când cifra sutelor este mai mică decât 5, prin urmare plafonul este de - 118.000 lei - Art. 275 CF


Plafonul pentru servicii electronice pentru care se poate aplica regimul general al serviciilor - 10.000 euro - Valoarea echivalentă în moneda națională a statelor membre a sumei menționate la alin. (8) lit. c) , 10.000 euro, se calculează prin aplicarea ratei de schimb publicate de Banca Centrală Europeană la data adoptării Directivei (UE) 2017/2.455 a Consiliului din 5 decembrie 2017 de modificare a Directivei 2006/112/CE și a Directivei 2009/132/CE în ceea ce privește anumite obligații privind taxa pe valoarea adăugată pentru prestările de servicii și vânzările de bunuri la distanță. Pentru România, valoarea echivalentă în moneda națională este de - 46.337 lei - Art. 278 CF
15 views